Har Alibaba knäckt den logistiska koden?

Av Vibeke Specht, feb 22, 2019 10:08

Digital logistik

Vad spelar det för roll om det är världsenkelt att e-handla om logistiken och transporthanteringen är hej-kom-och-hjälp mig? 2011 gav Alibabas Jack Ma sig i kast med något Amazons Jeff Beezos inte lyckats med: att försöka knäcka den logistiska koden. Resultatet är Cainiao, vars känslomässiga översättning lyder: hejsan-hoppsan-ojsan + mike-drop.

Men vänta lite nu, kanske du säger, är inte Amazon världsbäst på logistik och leveranser? Kanske. Frågan är egentligen inte ”relevant”. För sättet som Amazon briljerar på är inte en långsiktigt hållbar strategi – om du inte vill se en framtid där all detaljhandel i hela världen blivit en del av Amazon? Och här någonstans finns DNA-strängen som gör Jack Ma till Jeff Bezos överman.

 

Men först två klargöranden.

1. Alibaba ”är” plattformar – inte varumärkesdödare

kristian-egelund-420683-unsplash

Amazon är i grunden en detaljhandlare vars viktigaste varumärke är Amazon

Alibaba Group, däremot, erbjuder (bland annat) e-handelsplattformar i olika segment (b2b, b2c, c2c), och kallar sig själva för dataföretag. Båda samlar in data från konsumenterna, men Alibaba "delar med sig" av datan till dem som säljer på deras plattformar. Alibabas affärsmodell har skapat en symbiotisk incitamentstruktur: Ju bättre det går för varumärkena ju bättre går det för Alibaba. Amazon behåller datan eftersom man, på den egna plattformen, tävlar mot tredjepartssäljarna.

2. Alibaba vill inte äga transporter eller erbjuda fulfillment

No trucks

Ett kinesiskt företag som går att jämföra med Amazon är JD.com, denna e-handelsaktör liknar den amerikanska jätten, inte minst ur ett logistiskt perspektiv. Man har, likt Amazon, en vertikalt integrerad direktmodell för logistiken: Man "äger" eller kontrollerar (så mycket som möjligt av) leveranskedjan själv. Det ger power men man blir en tillgångstung jätte – eller baktung, för att tala alibabska. JD.com har exempelvis runt 65 000 anställda sista-milen-bud.

För Alibaba har logistikfrågan, fram till 2011, varit en "icke-fråga", eftersom man inte vill äga sånt som inte är data.

Läs också: Café latte som e-handel – LogTrade i Kina

Ok, så vad gjorde Jack Ma 2011?

MVIMG_20181206_061434

För åtta år sedan sa Jack Ma ungefär så här: Hela logistik- och transportbranschen måste samverka på något vis, annars spelar det ingen roll hur många beställningar som genereras på våra och andras plattformar. Våra kunder kommer heller inte att nå ut till nya kunder i oländig landsbygd om de måste förlita sig på en transport- och lagerhanteringsmarknad som inte hänger ihop eller är digitaliserad.

Det han menade var att om ”variablerna” som sortera, packa, lastar ut, transport-administrera, line-haul:a, cross-docka och ta ansvar för sista-milen …

… a. inte finns everywhere

… b. inte är uppkopplade med varandra och alla andra,

då måste varje tillverkare och detaljhandlare antingen försöka se om ”sitt eget hus” på ett amazoneskt sätt, exempelvis köpa egna lastbilar eller anställa leveransbud, vilket är kostnadskrävande, eller fortsätta nyttja de befintliga lager- och transporttjänsterna så gott det går.

Hela logistik- och transportbranschen måste samverka på något vis, annars spelar det ingen roll hur många beställningar som genereras på våra och andras plattformar.

Principen för det logistiska dilemmat är snarlik i alla länder. Det beror bland annat på att logistiken saknat ett standardiserat språk. Det är därför vi idag har en situation där frågan om Amazons lansering i Sverige skapar mängder av artiklar om huruvida man ska gå med, eller hur integrerad med Amazon man ska bli, eller om man ska våga stå kvar utanför.

Ladda ner: Amazon for dummies

Det Jack Ma började greja med 2011 handlade om att ge Kina (och världen) en logistisk verklighet som gör Amazon till en icke-fråga, eller åtminstone inte till det enda alternativet.

För den kinesiska e-handelsmarknaden har Amazon, givetvis, aldrig varit ett huvudbry, här har istället logistiken haft mer grundläggande utmaningar. Landet har inte haft något UPS, FedEx eller PostNord. Det vill säga transportörer som kan köra till alla adresser i hela Kina. Detta är också en bidragande orsak till att Alibaba valde att ta ansvar för logistiken på ett sätt som är större än dem själva. Sannolikt är det också något som linjerar med vad den kinesiska staten önskar.

Affärsmässigt har givetvis trycket på logistiken från Kinas (mångdubbelt större) motsvarighet till Black Friday och Cyber Monday - Singles Day 11.11 – varit en starkt bidragande orsak till de logistiska ambitionerna.

Läs också: I Kina tänker man inte på Amazon.

Därför bildade Alibaba – två år senare, 2013 – tillsammans med åtta andra företag och konglomerat inom transport, fastighet och konstruktion – CAINIAO. Och så här såg ägarstrukturen ut då. Sedan 2017 äger Alibaba 51 procent.

Cainiaos ägarstruktur vid bildandet och 2016.

Källa: ecommerce

Vad är Cainiao?

-elias-unsplashF

Cainiao är ett smart, öppet och decentraliserat nätverk för logistik. En nationell, global och horisontell big-data-plattform öppen för alla transportörer och logistik-aktörer. Och visst, även för JD.com och Amazon den dag de vill vara med. Cainiao bygger på principen att helheten blir större än delarna om alla gör sina tjänster tillgängliga i en plattform som gör anspråk på att vara neutral.

Citatmaskinen Jack Ma uttrycker essensen av Cainiao så här…

If we can use data to solve the problem of low transport efficiency and high logistics costs, we can create huge profit margins for the manufacturing industry and logistics sector: I think this is what Cainiao and our logistics industry should do for the country.

… och så här …

This network is not only national, but global, we want to connect every courier, every warehouse, every hub, every city and every house.

Vad är nyttan av Cainiao för en vanlig dödlig människa?

Du vet den där appen från PostNord där du kan spåra en beställning. Tänk om du bara behövde en enda app för att följa alla dina sändningar – oavsett med vem i världen den kommer? Idag har Cainiao det anspråket, den heter Guoguo (菜鸟裹裹) och härifrån ska du bland annat kunna söka paket som kör igenom Cainiaos nätverk.

Ett annat exempel är: leveranshubbar. Cainiao har gjort det möjligt att hämta paket lite överallt, om man inte får det hemkört, och grejar också med lite andra skojiga grejer.

Läs också: The Point – ett nytt svenskt leveranskoncept

Cainiao ger mer logistik för pengarna

Cainiao kan också beskrivas som en logistiskt process där syftet ur ett helikopter-perspektiv är att effektivisera lager- och leveransprocesser inom Kina, så att logistiken går från att kosta 15 procent av BNP till 5 procent av BNP. Men också för att globalisera (e-)handeln: göra det enkelt att handla över regions- och landsgränser.

Förenklat kan man säga att Cainiao har fem pelare:

  1. Expressleveranser: Att med hjälp av big data hjälpa transportörerna att jobba mer datadrivet. Genom Cainiao får transportörerna dataåterkoppling så att de kan jobba smartare. Samtidigt nyttjas alla transportörer i systemet som helhet på ett sätt som minskar konkurrensen mellan transportörer och eliminerar priskrig: Helheten blir genom Cainiao större än delarna: Det är viktigare att få ut paketet smart och effektivt än vem som gör det.

    Expresstrategin innebär inte att transportörerna är anonyma, mottagarna kan alltid recensera och ge feedback till transportörerna.

  2. Lager och distribution: Man håller på och har byggt ut ett smart kollaborativt nätverk av distributionshubbar på olika strategiskt utvalda plaster, så att kostnaderna att uppnå nästa-dagen-leveranser kan minimeras. Och med hjälp av IoT och annan relaterad teknik skapar man stegvis helautomatiserade lagerhantering.

  3. Gränsöverskridande logistik: Cainiao avlägsnar silostrukturerna som isolerar transportörerna från varandra nationellt men har också som ambition att reducera friktionen för paketleveranser mellan nationsgränser. Man har etablerat lager och slutit avtal med nationella postaktörer som US Postal Services, Russian Post med flera.

  4. Urbanisera landsbygden. Cainiaos landsbygdsstrategi beskrivs bäst genom den här tillrättalagda videon.
  5. Upphämtnings-hubbar. Cainiao har byggt upp så kallade pick-up-stations runt hela Kina i samarbete med olika partners. Man har skapat ett slags ”crowd-sourced” sista-milen stationer med hjälp av allt från student-entreprenörer vid olika universitet till fastighetsägare och dagligvarubutiker. Allting kan vara en plats där du hämtar dina paket. 2018 hade man runt 28 000 hubbar.

Så har Alibaba knäckt den logistiska koden?

Jack Ma brukar säga i intervjuer att man gärna får vara kär i staten men man ska inte gifta sig med den. Svaret är undvikande och avväpnande men givetvis är gränsdragningen för ett mäktigt företag i en repressiv diktatur problematisk. Vilket vi svenska företag ofta förhåller oss lite naiva till.

Och även om Cainiao ser ut att vara en ostoppbar kraft finns det grus i maskineriet, konstigt vore annars: det handlar trots allt om att få så många olika transportörer som möjligt att gå med på nya marknadsvillkor.

Men det ena utesluter inte det andra: Alibaba och Cainiao är värdedrivna kraftmaskiner som jobbar strategiskt, smart och har mycket att lära i en värld som stirrat sig blind på The Big Four, inte vet skillnaden mellan Tencent och Taobao eller tror att Amazon har världens bästa leveranser.

Men har de knäckt koden då?

Det har åtminstone fattat grejen. Eller som Jack Ma så elokvent lägger fram det:

World Trade vill change because of logistics. Global trade will go from containers to packages, from trading between countries to trading between companies. All this change, we should be ready to prepare and fight today.

Mike drop ...

Allt detta tjat om Alibaba och Amazon - finns det inga andra alternativ?

pablo-garcia-saldana-94058-unsplash

Det pågår olika standardiseringsarbeten kring logistik runt om i världen. Den mest intressanta och ambitiösa är Ericssons arbete med Internet of Logistics (IoL), och dess tillhörande molnplattform CLC. IoL är en öppen och neutral standard som förvaltas av IATA.

Med IoL, clc och LogTrade kan du utveckla nya affärsidéer och jobba smartare med transport och logistik. För att få access till systemet behöver du bara LogTrades system för transport- och leveranshantering. Om du redan har LogTrade är det ännu enklare. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

BOKA ETT MÖTE MED LOGTRADE