I Kina tänker man inte på Amazon

Av Vibeke Specht, Dec 17, 2018 01:32

E-handel och logistik

Från leveranser på 6 minuter till mobile-only. LogTrade har varit på Alibaba-territory där vi upplevt digitalt utanförskap och kikat på gränssnitts-integrationer från yttre rymden.

Tänk dig att du går och lägger dig en kväll 1998 och vaknar upp 20 år senare. Lite så känns det att resa från Svea rike till Mittens rike anno 2018.

I Kina är exempelvis e-handel kontra fysisk handel egentligen inte en "fråga", eftersom man inte haft samma förhållande till den fysiska handeln och bankerna som vi hunnit ha. Man tog istället ett stort kliv över det där mellanläget som gör att vi än idag, här i Europa och väst, har en diskussion om e-handelns implikationer på den fysiska handeln. I "österlandet" är allting handel. Punkt. Och för merparten är dörren till denna handel – mobilen. End of story.

LogTrade har varit i Shanghai och Hong Kong. Efter årsskiftet kommer vi att dela med oss av våra reflektioner och slutsatser kring handeln i Kina och hur man som (e-)handlare i Europa och Sverige kan lära sig av hur konsumtionskedjan fungerar i Kina, och i Hong Kong. Det kommer handla om allt från Tencents WeChat, Taobao och Alibabas Alipay till varför man står i kö i fem timmar för en kopp te, och inte minst om användargränssnittets förlovade språk och hur den fysiska handeln kan och kanske bör integreras med den digitala.

Och så kommer det handla om varumärken, så klart. Varför äkta vara är kung i Kina, och inget som skaver mot Alibabas ego. Alibaba är faktiskt rätt så väsensskilt från Amazon. Kanske rent av inte jämförbart med Amazon över huvud taget.

Följ oss genom att prenumera på bloggen, så missar du inget :)

//Vibeke och Sara