Låt paketet välja vilken transportörstjänst den ska åka med

Av Vibeke Specht, Jan 01, 2018 10:53

En stor andel av Sveriges företag använder LogTrade som sitt system för transportadministration och digital logistik. Men visste du att systemet själv kan välja hur en sändning skall transporteras?

Med funktionen transportörsval kan du få LogTrade att automatiskt välja transportör och transportörsprodukt baserat på dina villkor.

Du bestämmer själv vilka villkor som gäller och när dom ska träda i kraft. Om du till exempel vill att alla sändningar till Danmark med en totalvikt över 2 500 kg ska sändas med en särskild transportörs­produkt från en specifik transportör skapar duen mall för det.

Automatiskt transportörs-val innebär att du flyttar hanteringen av transportproduktval från lagret till TA-systemet

Varje gång destinations­ och vikt­ villkoret uppfylls väljer LogTrade automatiskt ”rätt” transportprodukt åt dig.

Det här betyder att du kan ”lägga in” ett trans­portörsavtal och låta LogTrade välja rätt produkt utifrån förutsättningarna i avtalet.

Automatisk TRANSPORTÖRSVAL innebär att du flyttar hanteringen av transportproduktval från lagret till TA-systemet LogTrade och du eliminerar därmed risken för att fel transportprodukt väljs.

Funktionen underlättar också vid byte av trans­portör: När du byter transportör behöver du endast ändra villkoren för sändningsmallen.

Vill du veta mer? Läs Vad händer med e-handeln och fraktpriserna när det saknas lastbilschaufförer.

Är du intresserad av att använda egna transportörer? Se i så fall filmen Så här lägger du in egen transportör i ett TA-system.