Få användbar fraktstatistik och transportdata genom ditt Control Tower

Av Vibeke Specht, jan 03, 2018 09:41

Finns det mönster av återkommande förseningar vid särskilda frakt- och paketleveranser? Har du områden dit antalet sändningar ökar under vissa perioder?

I ett frakt- och transportadministrativ system med så kallad Control-Tower-funktion lagras all frakt- och sändningsdata, även transportörernas spårnings-transaktioner. Följ upp kvaliteten på dina leveranser och få goda underlag för kloka beslut.

Control Tower är till exempel användbart inför transportupphandlingar eller vid om­förhandlingar av transportvillkor

Vilken information kan du utläsa av alla dina sändningar, frakter och utleveranser?

Med LogTrade får du tillgång till Control Tow­er. Här samlas all din transportdata för de senaste två åren samt innevarande år. Datan är sökbar och kan filtreras på en mängd olika sätt.

Control Tower är till exempel användbart inför transportupphandlingar eller vid om­förhandlingar av transportvillkor.

Med till­gång till information om hur mycket sändn­ingar som hanterats av en viss transportör kan transportörer erbjuda dig ett pris som bygger på ett säkert beslutsunderlag. Det är nämligen enklare för transportören att ge dig ett fördelaktigare pris när den vet vilka frakt­volymer du har.

Med till­gång till information om hur mycket sändn­ingar som hanterats av en viss transportör kan transportörer erbjuda dig ett pris som bygger på ett säkert beslutsunderlag

För överblick och enkel hantering av olika sändningar kan du spara dem i Smarta Map­par. Du kan förslagsvis ha en mapp med alla sändningar som är äldre än två dagar och fortfarande inte har levererats.

Du kan ha en annan mapp för sändningar till er vikti­gaste kund. Mapparna kan du sedan med funktionen DATADELNING dela med en viktig kund.

Läs också Så här blir du kung på lagret med datadelning.