Varför rullar det tomma lastbilar på svenska vägar?

Av Vibeke Specht, sep 11, 2018 08:05

Hållbar logistik

Forskare på Chalmers Industriteknik och VTI ska med stöd av CargoSpace24, LogTrade och nio andra tunga aktörer inom industrin undersöka hur man på ett smart sätt kan lösa dilemmat som uppstår när lastbilar tvingas köra med "luft" i lasten.

Varför kör över 20 procent av lastbilarna på Sveriges vägar tomma eller med kraftigt underutnyttat lastutrymme? Och vad kan man göra åt problemet?

Frågorna ovan är kniviga att få ett stadigt och systematiskt grepp om, eftersom transportbranschen är mångfasetterad, men lyckas man är vinsterna monumentala.

 

- Det handlar om ökad energieffektivisering, minskade CO2-utsläpp, ökade inkomster för transportbranschen och minskade transportkostnader för varuägare.

 

- Det handlar om ökad energieffektivisering, minskade CO2-utsläpp, ökade inkomster för transportbranschen och minskade transportkostnader för varuägare, förklarar Kristina Liljestrand.

Liljestrand är forskningsledare i projektet och har tidigare, bland annat, utvecklat effektiva verktyg för att eliminera matsvinn i logistikkedjan.

 

Läs också: Matsvinn är en logistikfråga.

 

Bygg, återvinning och detaljhandel

Scoopet är brett men samtidigt noga avgränsat.

– För att få fram lösningar ska vi göra fallstudier på tre olika branschers varuflöden. Det handlar om parti- och detaljhandeln, återvinningsindustrin och byggindustrin, förklarar Liljestrand och förklarar att man valt dessa "gigantiska branscher" av olika skäl.

- Byggbranschen tar till exempel emot 29 miljoner ton gods som inrikessändningar varje år, och dessa transporter går ofta tomma hem.

 

Många transportörer små blir till en stor ...

ali-yahya-671094-unsplash

 

- Det här forskningsprojektet kommer skatta och ta fram lösningar, för att, som det heter, ”realisera effektiviseringspotentialen”. Det betyder att vi, bland annat, vill utveckla ett koncept för ett verktyg som kan komma åt "överkapacitet på systemnivå", förklarar Kristina Liljestrand.

För att att resultatet ska synas på makronivå måste varje transportägare på mikronivå få åtkomst till ett verktyg eller system som gör att hon eller han kan arbeta bort den så kallade befintliga överkapaciteten.

- Exakt hur den lösningen eller verktyget ska se ut och i vilket gränssnitt det ska och bör finnas återstår, så klart, att se. Det kan handla om en applikation av något slag.

 

- Att få till ett system som gör att vi kan mäta fyllnadsgrad i realtid vore drömmen. Och det ÄR möjligt.

 

- Att få till ett system som gör att vi kan mäta fyllnadsgrad i realtid vore drömmen. Och det ÄR möjligt, understryker Kristina Liljestrand.

- I synnerhet när vi nu har stöd från innovativa och kunskapsintensiva branschaktörer som förstår hur man i praktiken kan hantera stora mängder transportdata.

-----------

FAKTA

  • Forskningsprojektet heter Utnyttja befintlig överkapacitet i transportsystem för ökad energieffektivitet.
  • Huvudfinansiär är Energimyndigheten.
  • Projektets övriga deltagare och finansiärer är CargoSpace24, JM, Lidl, LogTrade, NCC, Peab, Sweboat Service, Sveriges Åkeriföretag och Veolia.
  • Forskningsprojektet varar i två år. LogTrade kommer löpande att uppdatera om dess framfart här på vår blogg.

 

Läs mer Kristina Liljestrands forskning här: Som att tappa pengar från ett lastbilsflak

Läs mer om Kristina Liljestrand här: Chalmers Industriteknik.