Spåra gods med Datadelning – istället för hundratals sms-aviseringar

Av Vibeke Specht, Jan 10, 2018 09:46

Hjälp dina kunder inom olika yrkesområden jobba smartare med hjälp av  Datadelning. Då vet de alltid när godset eller varorna har kommit och var de är. På så vis kan de planera sin arbetsdag på ett mycket smartare sätt.

LogTrade är ett modernt system för transportadministration med inbyggt stöd för datadelning. Det kan därmed dela med sig av statusuppdateringar till 3:e part - t ex en byggarbetare eller servicetekniker – för att göra deras arbetsplanering effektivare.

Utan att logga in i systemet får de veta var beställningen är och kan undvika att exempelvis åka till en arbetsplats dit materialet ännu inte kommit. Har de flera leveranser på ingång får de med datadelningen ett bättre planeringsunderlag för arbetsdagen.

Möjligheterna med LogTrades funktion för datadelning är många. De godsmottagare, ofta företag, som exempelvis tar emot flera sändningar per dag kan inte på ett hållbart sätt hantera aviseringar i form av spårnings­länk eller sms.
De godsmottagare, ofta företag, som exempelvis tar emot flera sändningar per dag kan inte på ett hållbart sätt hantera aviseringar i form av spårnings­länk eller sms.
För att de ändå ska få koll på sina beställningar kan du aktivera funktionen DATADELNING.

Det kan också finnas andra parter än gods­mottagaren som du vill ska kunna ta del av din data, t ex en extern servicetekniker som ska utföra service med hjälp av varorna i sändningen, eller ett bemanningsföretag som hyrts in för att ta emot ankommande gods.