Datadelning för analys av transporthistorik

Av Vibeke Specht, jan 09, 2018 09:46

Med datadelning kan även dina mottagare få information om godsets resa eller fraktens transportering.

DATADELNING FÖR ANALYS är en uppskattad funktion bland dem som ansvarar för transportadministrationen i ett företag. 

Med datadelning ger du andra parter i din supply chain än transportören möjlighet att få tillgång till vissa delar av din transportinformation

Vad kan man göra med datadelning för analys?

  • Med datadelning av den här karaktären kan en person upplåta hela eller delar av transportinformationen till ett system för Business Intelligence, för att snabbt kunna analysera godsflöden.
  • Med hjälp av data om exempelvis transportkostnader per sändning kan din kund till exempel göra beräkningar av täckningsbidrag och marginaler.
  • Med datadelning ger du andra parter i din supply chain än transportören möjlighet att få tillgång till vissa delar av din transportinformation. Du bestämmer själv exakt vilken information de ska ha tillgång till, och hur länge de ska få tillgång till den.
  • Med datadelning får mottagaren också bestämma hur, var och när transportinformationen ska nås.

Med hjälp av data om exempelvis transport-kostnader per sändning kan din kund till exempel göra beräkningar av täckningsbidrag och marginaler

  • Med DATADELNING kan mottagaren till exempel hämta in transport­informationen genom sitt eget affärs­- eller ärendehanteringssystem. Mottagaren kan också få den presenterad i en webbläsare eller en app, men också i Excel.