Enkel returhantering är god service

Av Vibeke Specht, jan 05, 2018 09:44

Den kund som vet att det är praktiskt och enkelt att returnera en vara som inte skulle leva upp till förväntningarna är mer benägen att återvända som kund.

God returservice är a och o för kunder inom både B2C- och B2B-segementet. Därför är det viktigt att på olika sätt underlätta returhanteringen.

Returhantering med LogTrades transportadministrationssystem betyder bland annat att du kan skicka ut returdokument i paketet ut till kunden. På så vis snabbas returflödet upp samtidigt som sändningen tillbaka till ditt lager blir spårbara för dig.

Den kund som vet att det är praktiskt och enkelt att returnera en vara som inte skulle leva upp till förväntningarna är mer benägen att återvända som kund.

Ett sätt för dig att underlätta returer är genom att generera transportdokument i PDF-format.

Med funktionen RETURHANTERING i LogTrades transportadministrationssystem kan du till exempel skapa och bifoga returhandlingar i det aviseringsmejl som går iväg till kunden i samband med att sändningen skapas. Mejl går iväg till den mejladress som angetts på sändningen. Om kunden skulle vilja skicka tillbaka paketet kan hon eller han skriva ut frakthandlingarna och märka paketet så att returen blir både korrekt och spårbar.

Om transportören tillhandahåller en returprodukt kan LogTrade automatiskt skapa en returetikett varje gång en sändning skapas.

Om transportören tillhandahåller en returprodukt kan LogTrade automatiskt skapa en returetikett varje gång en sändning skapas.

På detta sätt kan du som godsavsändare lägga med en returetikett i paketet till kunden. Funktionen RETURHANTERING fungerar från LogTrades webbgränssnitt och i det affärssystem, lagerhanteringssystem eller iden e-handelsplattform du valt att integrera LogTrade i.