Skicka paket med bussen

Av Vibeke Specht, okt 17, 2019 01:20

Carriers Transportörer

Bussgods är en del av LogTrades reguljära transportutbud. Toppen för dig som vill nå ut i Norrland och gillar hållbarhet.

Bussgods är en integrerad del av LogTrades transportutbud. Det betyder, bland annat, att du som redan har LogTrade kan använda Bussgods som en så kallad fördefinierad transportör. Sändningar som skickas med Bussgods kan alltså göras direkt från LogTrade och ditt affärssystem redan idag. Det blir lite plug and play över valet.

Bussgods finns i hela Sverige, och är särskilt starka på sista milen i glesbygd och i Norrland. Det är samtidigt en aktör som leverera gods och transporterar passagerare samtidigt, vilket är både miljösmart och effektivt.

För dig som har LogTrade som TA-system idag och vill lägga till Bussgods som transportör blir situationen nu mycket enklare. Du slipper till exempel flera olika steg vid utskrift av fraktsedlar.