LOGTRADE TJATAR OM FRAMTIDEN – MEN NU DÅ?

Av Vibeke Specht, jun 30, 2020 02:03

New retail Sustainable logistics

Ny bok av affärs- och samhällsanalytiker bekräftar LogTrades vision om den glocala byn, mikrofieringen av logistiken och adaptiv tillverkning. Men vad betyder det för dig som redan är kund till LogTrade och för dig som letar efter en mjukvarupartner inom transport- och leveranslogistik?

Det korta svaret på frågan i ingressen, är att du kan börja öva på andra affärsmodeller med hjälp av genomtänkta plattformar för handelslogistik. Den som övar mest driver inte bara utvecklingen framåt, utan är också förberedd när omställningen är oundviklig. Men innan vi konkretiserar detta, låt oss titta lite närmare på de modelleringar som bekräftar att det lokala blir det nya globala.

Den industriella modellen har nått vägs ände, och de teknologiska landvinningar som erövrats de senaste två decennierna kommer leda till en acceleration av disruptiv innovation under detta årtionde.

Detta kommer leda till god välfärd åt alla i ett system som inte tär på våra ändliga resurser, skriver James Arbib och Tony Seba i boken Rethinking Humanity - Five Foundational Sector Disruptions, the Lifecycle of Civilizations, and the Coming Age of Freedom

Men bara OM vi som människor lyckas:

  1. Förändra de organisatoriska, legislativa och andra strukturella ramverk som idag är anpassa för den utgående (industriella) civilisationsmodellen. 
  2. Och om vi lyckas dämpa effekterna av de smärtsamma omställningsprocesserna som krävs för att vi ska ta oss framåt i rätt riktning.

Författarna lyfter, bland annat, att tidigare civilisationer föll eftersom deras produktions-system blev ohållbara. Istället för att anpassa sig, slöt man sig inåt, byggde murar och stagnerade varpå svåra ”medeltider” tog över tillvaron.

Vi, och vår civilisation, riskerar nu att gå ner sig i samma dystra återvändsgränd, skriver man och förklarar att tecknen för detta är många, inte minst ur ett ekologiskt och geopolitiskt perspektiv, men samtidigt besitter vi för första gången i mänsklighetens historia en datadriven självinsik som ger oss en chans att ställa om organisatoriskt för att nå fram till The Age of Freedom eller Humanity 3.0, som Seba och Arbib kallar det.

Det betyder att samhällen, byar och städer kan bli så gott som självförsörjande.

 

Uppnår vi The Age of Freedom har vi lämnat Utvinnings-eran bakom oss och kommit in i Skapelse-eran, förtydligar de.

Och vad betyder det, konkret?

DET STORA FINNS I DET LILLA

Under The Age of Freedom har vi ersatt det innevarande centraliserade system där skalfördelar är a och o, med ett helt decentraliserat system där vi istället för att utvinna råvaror, skapar och generera resurser lokalt. Vi bygger vad vi behöver, nerifrån upp, från en molekylär nivå. Det gör att vi som människor lokalt kan skapa (inte tillverka, semantiken är viktig här) det vi behöver, när vi behöver det till en kostnad för inga kronor. 

Så vad krävs för att du som shipper ska kunna höja oddsen för att de omvälvningar som redan börjat leder till en ljus framtid för mänskligheten?

 

Det betyder att samhällen, byar och städer kan bli så gott som självförsörjande. Det massiva fysiska flödet av varor över nationer och gränser kommer att försvinna, medan informationsflödena ökar. Du måste inte vara stor för att vara stark eller hållbar. Tvärtom. Logistiken mikrofieras.

VÄLKOMMEN TILL BYSAMHÄLLET

Logville, bysamhället. LogTrade

Logville. Bysamhället halvvägs till morgondagen, med cirkulär logistik. Copyright: Mikael Ericsson/LogTrade. 

Arbib och Seba bekräftar vad LogTrade framhållit sedan 2017. I bland annat Välkommen till Logville skriver vi att liten lokal bagare kan bli starkare än stort industribageri.

"De som idag är små jordbrukare, tillverkare och producenter [kan] i kraften av transport-, produktions- och distributionsdata från miljontals små systerenheter runt om i världen leverera prediktivt i det lilla, på hemmaplan. Det betydde att liten kan matchar utbud med efterfrågan perfekt utan att generera matsvinn eller produktsvinn."

Läs också:Välkommen till Logville - en hållbarhetsvision om den glocala byn, del 1

INTE BARA EN GOD TANKE

Det må låta otroligt visionärt. Men nu snackar vi om underbyggda modelleringar av analytiker med kopplingar till Bilderberggruppen och Davos, och de säger ”nu”. Det är nu under detta årtionde som disruptionen kommer bli påtagliga på alla plan. 

I din LogTrade-plattform har du idag funktioner och gränssnitt som gör det möjligt för dig att börja öva på helt nya distributions och affärsmodeller. Med hjälp av LogTrade kan exempelvis dina produkter sälja sig själv, och förflytta sig själv.

Så vad krävs för att du som shipper ska kunna höja oddsen för att de omvälvningar, som redan börjat, leder till en ljus framtid för mänskligheten?

Läs också: Tillbaka till framtiden - En hållbarhetsvision om framtidens glocala byn, del 2.

VAD KAN DU SOM VARUMÄRKESÄGARE GÖRA HÄR OCH NU? 

Förutom att inte rösta på populister, vårda den källkritiska förmågan, och stå upp för andra rimligheter kan du som varumärkesägare, se över dina affärsmodeller, och din leveranslogistik.

Några frågor att förhålla sig till:

  1. Vilka behov tillfredsställer mina produkter och mitt varumärke i en helt hållbar ekonomisk modell?
  2. Hur ser jag till att det jag producerar inte returneras?
  3. Om jag har egna bilar och lastbilar, gör jag lastkapaciteten synlig för alla?
  4. Hur kan mina produkter förflyttas vidare successivt under hela sin levnadscykel på ett hållbart sätt? 
  5. Hur kan jag göra för att nå mina slutkonsumenter direkt och således äga leverans-, tid- och försäljningsdatan för mina produkter?
  6. Om du deltar i hållbarhetsprojekt - är de till för att dämpa sjukdomsymptomen i vår innevarande linjära produktionsmodell, eller går de ut på att eliminera problemet i grunden? Att exempelvis rädda matsvinn är nobelt, och viktigt, men arbetar du för att något åt orsaken till att det uppstår matsvinn?
  7. Det är bättre att du leder din egen disruption och således förändring än att den tränger sig på utifrån när du är oförberedd.

I din LogTrade-plattform har du idag funktioner och gränssnitt som gör det möjligt för dig att börja öva på helt nya distributions och affärsmodeller. Med hjälp av LogTrade kan exempelvis dina produkter sälja sig själv, och förflytta sig själv. 

Genom att testa dem börjar du öva dig inför en framtid som har alla chancer att bli ljus i bemärkelsen hållbar. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer eller diskutera hur du kan få ut det mesta möjliga av oss som din mjukvaruplattform för hållbar leveranslogistik.