Leverera direkt till slutkunden - drop shipment

Av Vibeke Specht, jan 04, 2018 09:42

För att undvika omvägar i transportflödet låter ett växande antal företag sina leverantörer leverera direkt till slutkunden. Detta kallas för drop shipment. 

För att effektivisera och förenkla drop shipment får du tillgång till funktionen DIREKTLEVERANS genom LogTrades system för transport- och fraktadministration.

Funktionen innebär att du som företag kan leverera varor – direkt – till dina kunder och ha full kontroll över processen utan att – över huvud taget – vara inblandad i det fysiska flödet. Dina kunder kan få sina beställningar snabbare och upplever inte att varan kommer från någon annan än dig och ditt företag.

Dina kunder kan få sina beställningar snabbare och upplever inte att varan kommer från någon annan än dig och ditt företag.

Funktionen DIREKTLEVERANS kan konfigureras på olika sätt beroende på vilka önskemål du och dina mottagare har. En vanlig konfiguration kan se ut på följande sätt.

  1. En order kommer in från en kund, genom din e-handelsplattform eller ett annat orderflöde.

  2. En sändning skapas. Det vill säga i ditt LogTrade = transportadministrationssystem.

  3. Sändningen kan vara skapad med all information/data eller sakna information om några variabler som exempelvis antal kollin och vikt.

  4. Din leverantörs lager uppges som upphämtningsadress och slutkundens adress uppges som mottagare.

  5. När sändningen skapats skickas ett mejl till leverantören med instruktion om att det finns en sändning som måste hanteras. I mejlen finns en länk till LogTrades webbgränssnitt så att leverantören kan gå in och ange antal kollin, vikt samt skriva ut fraktdokument. I det fall även leverantören har en egen LogTrade-licens, vilken eventuellt är integrerad i deras affärssystem, lager- hanteringssystem, eller webbshop, automatiseras denna process enligt leverantörens ordinarie process på lagret.

  6. Transporten går från din leverantör till din slutkund. All sändningsinformation, till exempel status på sändningen, har du tillgång till i ditt LogTrade, så att du ska kunna svara på eventuella frågor från slutkunden. Vill du nyttja sändningsinformationen på bästa sätt ser du till att det går ut automatiska aviseringar till slutkunden eller delar datan med kunden på andra smarta sätt som LogTrade erbjuder.

All sändningsinformation, till exempel status på sändningen, har du tillgång till i ditt LogTrade, så att du ska kunna svara på eventuella frågor från slutkunden.